Het Mind-Body-Work-Life model als rode draad

Bij Will geloven we in het mind-body-work-life model. Je bent pas echt gelukkig als deze vier levensdomeinen in harmonie zijn met elkaar.

Meer over onze visie